Informacja o prawach autorskich i licencjach

Wszystkie wykorzystane w witrynie Exerim.pl utwory, pod względem praw autorskich i możliwości ich dalszego wykorzystania można podzielić na trzy grupy:

  • Utwory objęte prawem autorskim, udostępnione przez autorów indywidualnie do publikacji w witrynie Exerim.pl. Wykorzystanie tych utworów poza witryną Exerim.pl wymaga zgody ich autorów.
  • Utwory objęte prawem autorskim, udostępnione przez autorów publicznie, do dalszego wykorzystania zgodnie z nadanymi licencjami.
  • Utwory znajdujące się w domenie publicznej.